Společné bohoslužby

Každou první neděli v měsíci můžete zažít slavnost naší církve. Toto nedělní odpoledne naplníme společenský sál, abychom spolu prožili shromáždění, které je přirozeným těžištěm i vrcholem života našeho sboru.

Stejně jako na jiných bohoslužbách uslyšíte především poselství týkající se praktického života a vztahu s Bohem i vztahů s lidmi. Z pódia také zazní modlitba a několik chvalozpěvů převážně v současném hudebním stylu (pop/rock/folk). Většina lidí se obyčejně přidává zpěvem k hudebníkům.

Pokud dáváte přednost větší anonymitě a chcete jen naslouchat nebo pozorovat, je tato naše největší bohoslužba vhodná právě pro Vás. Jsme rádi, když mezi nás zavítají i ateisté nebo lidé hledající. Akce je otevřená všem.

Po programu je možné v předsálí zakoupit knihy z nabídky několika křesťanských nakladatelství.

Můžete přijít i s dětmi, pro které je pravidelně připraven samostatný program – ve dvou kategoriích podle jejich věku. pro předškolní děti a pro mladší školní děti.

Rádi Vás mezi sebou uvidíme. Přijďte se podívat.


Kdy a kde?Společné bohoslužby 2. 9. 2018

Příští bohoslužba se bude konat 7. října od 15:00 v Kulturním domě Ládví (mapa).

Hrát bude hudební skupina „Big Band“ složená z více sborových chváličů. Kázat bude Petr Kácha na téma: Naše bezpečí v Kristu.

Během bohoslužeb proběhne společná služba starších.

Těšíme se na společné setkání!