Regionální bohoslužby

Kromě první neděle v měsíci, kdy míváme společné shromáždění, se každou další neděli setkáváme k pravidelným setkáním na několika různých místech Prahy (jde nám především snadnější dostupnost v rámci Prahy a blízkého okolí).

Obvykle je na programu promluva na nějaké téma ze života, často ilustrovaná na příbězích z Bible, zpívání současných chvalozpěvů a modlitby.

Tyto bohoslužby mají už přirozeně komornější ráz, některé mívají sice účast až kolem 100 lidí, ale většina je menších – průměrně okolo 50, nejméně okolo 30 účastníků.

Pokud byste rádi navázali vztahy s konkrétními lidmi ve svém okolí, je návštěva našich „regionálních“ bohoslužeb vhodná právě pro Vás.

Můžete sebou vzít i děti, pro které připravujeme samostatný program přiměřený jejich věku (dvě až tři věková oddělení).

Těšíme se na seznámení s Vámi.


Kontakty:

Najděte jednotlivé regiony na této mapce:
Kontakty najdete na komunitním webu.