KS Praha » O nás

O nás

Hlavní pastor sboru - ing. Lubomír Ondráček

Vítejte na stránkách sboru Křesťanské společenství Praha!

Jsme skupina lidí, kteří věří, že nás miluje Boží syn Ježíš Kristus. Poznali jsme, že má smysl hledat Boha, a setkali jsme se s ním. Věříme, že Bůh má moc jednat v našich životech. Pokud hledáte odpuštění, radost, povzbuzení a naději, zveme vás na naše shromáždění a další akce.

Jsme jednou z křesťanských církví, které v naší zemi působí. Jsme součástí světového evangelikálního hnutí a hlásíme se k Apoštolskému vyznání víry a Lausánskému hnutí. Na provoz sboru ani na platy zaměstnanců nečerpáme žádné státní dotace a jsme financování příspěvky členů. O tom, čemu věříme a jakým způsobem žijeme, se můžete dočíst dále. Můžete se podívat i na informační video.

O dění ve sboru pojednává měsíčník Sborový dopis. Lze si ho přečíst jak na těchto stránkách, tak ho lze získat v tištěné podobě na adrese sboru nebo na shromážděních.

Rádi zareagujeme na vaše dotazy a připomínky, případně si přečteme vaši zpětnou vazbu z našich akcí.

Podrobnější informace získáte na našem komunitním webu.

Jste mezi nás srdečně zváni.

Ing. Lubomír Ondráček, hlavní pastor KS Praha