Kroužky na Palmovce

Kroužky na Palmovce nabízejí možnost volnočasových aktivit pro široké spektrum dětí a mladých (4 roky – 18 let). Kroužky probíhají v prostorách KS Praha.

Kroužky jsou určeny pro všechny děti, které si chtějí užít skvělý čas, něco nového se dozvědět nebo vyzkoušet.  Můžete se těšit na lektory, kteří obor kroužku sami vystudovali. Cílem je rozvíjet tvořivost.

V nabídce jsou zatím nesportovní kroužky (výtvarka, hudební, logopedický, kurz šití, historický kroužek, kurz o hospodaření s penězi). Nabídka bude postupně rozšířena.  Kroužky učí mladí lektoři z KS Praha. Obsah kroužků není duchovně zaměřen, lektoři se pouze drží křesťanských hodnot.

Přihlašování je již spuštěno, věříme, že si z pestré nabídky vyberete. Těšíme se na vaši návštěvu!

Přihlašování je možné na webu kroužků: http://www.krouzkynapalmovce.cz/, nejnovější informace naleznete také na facebookovské stránce kroužků: https://fb.com/krouzkynapalmovce/


Aktuality:

Blíží se podzimní sezóna. Letos otevíráme hned několik kroužků! Veškeré aktuality naleznete během srpna v aktualitách webu krouzkynapalmovce.cz.