Dětský program

V našem sboru převládají rodiny s dětmi, proto pro děti připravujeme nejen řadu mimořádných akcí, ale i pravidelných paralelních programů během setkání pro celé rodiny.

Příkladem rodinné akce jsou naše nedělní bohoslužby, při kterých je program v hlavním sále určen pro dospělé a mládež, zatímco v přidružených prostorách probíhají „dětské programy“. Tyto programy jsou vedeny lektory formou „škola hrou“, proto jim také říkáme „nedělní škola“.

Program trvá asi hodinu. Běžnou náplní tohoto setkání je krátký výklad Bible a modlitba, zbytek je věnován hrám a soutěžím, případně společnému vyrábění nebo jiné dětské zábavě. Cílem vyučování je srozumitelně předat praktické poučení z biblických příběhů a také získat základní přehled o obsahu Bible.

Nedělní škola mívá zpravidla dvě souběžně probíhající oddělení, která mají odlišně komponovaný program – s ohledem na věk dětí. Pro předškolní děti (2–6 let) a pro mladší školní děti (7–12 let). Nejmenší děti mohou navštívit předškolní oddělení společně s rodičem. Výjimečně jsou oddělení tři: předškolní, mladší školní a starší školní děti.

O mimořádných akcích pro děti jako jsou například dětské tábory nebo tzv. „English Camp“ se dozvíte více na odkazovaných stránkách.

Zkuste, jestli se Vašim dětem bude mezi námi líbit! Rádi je mezi námi přivítáme.


Kdy a kde?

Jak již bylo zmíněno, dětský program probíhá souběžně s bohoslužbami. Podrobnosti o společných bohoslužbách (první neděle v měsíci) najdete v kalendáři. Ostatní neděle v měsíci se scházíme v menších skupinách, kde je také připravován program pro děti. Pro podrobnosti o místě a čase vás odkážeme na Komunitní web KS Praha.