Biblická hodina

Večerní přednáška na vybrané téma ve světle Bible. Témata jsou vybírána podle aktuálních potřeb a zájmů.

Na tato setkání přicházejí zpravidla jen lidé, které zajímá téma konkrétní přednášky. Po skončení programu bývá pro zájemce možnost pokračovat v rozhovoru. Protože témata jsou různorodá, je i společnost účastníků každou „biblickou hodinu“ jiná.

Přednášky se konají nepravidelně a jsou zveřejňovány v kalendáři sboru.
Nahrávky z proběhlých Biblických hodin si můžete poslechnout v sekci Media: Nahrávky z biblických hodin.

Těšíme se, že přijdete přemýšlet a studovat s námi.


Aktuality:

Aktuálně neprobíhá žádná Biblická hodina. O dalších biblických vás budeme včas informovat.

Dovolíme si vám nabídnout alespoň nahrávky proběhlých Biblických hodin, na které je odkázáno výše.